Thursday, December 13, 2007

The Dogs of German Gervacio

Hu Let Da Dogs Awt?! Hu-Hu-Huhu!: Isang Desperadong Pag-aaral sa Mga Modernong Bugtong na Walang Gustong Sumagot ni German V. Gervacio
0. Aso kong puti
Inutusan ko sandali
Hindi na umuwi
Clue: pwe!
Sagot:
1. Aso ako ng Puti
Inuutusan ako palagi
Upang maka-loan muli’t muli
Clue: cute po ako at hate ko mga terrorists
Sagot:
2. Aso kong punggok
Sa trono’y iniluklok
Nang pababain ay naghimutok
Clue: hate po niya mga terrorists at cute siya
Sagot:
3. Aso kong tabogol
Kadena’y aking pinutol
Upang tumigil sa katatahol
Clue: Err-rafrafraf, hik!
Sagot:
4. Aso kong itim
Pinabilang ko nang lihim
Trono’y napunta muli sa akin
Clue: kapag bundat na ang linta, nagreresayn nang kusa
Sagot:
5. Aso ako ng punggok
Nang ang tuta ko’y nagpaputok
Nasabon ako mula paa hanggang tuktok
Clue: dog po ako pero parang sa rabbit tenga ko
Sagot:
6. Aso kong panay ang atungal
Sa palasyo nainvite mag-almusal
Pag-uwi may paperbag na busal
Clue: batik-batik po ang aso kong ito, lord
Sagot:
7. Mga aso kong pula
Pinalparan ko na
Panay pa rin ang alma
Clue: Sori, wala pong clue, wala ring ebidensya…
Sagot:
8. Aso kong astang-hero
Mistulang si fernando poe
Nang pulbusin ang mga haybol sa estero
Clue: Sapatusin po kita pag humingi ka pa ng clue!
Sagot:
9. Aso kong may sayad
Tingin sa sarili niya’y isteytsayd
Kuntodo-accent pagbigkas ng “I lied!”
Klu: klut-klut hair niya
Sagot:
10. Mga katahulan kong apatetik
Pinabasa ko nitong aking gimik
Di nangagat panay lang hagikgik
Clue:
Sagot:

Labels: , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Awhoooo!

1:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

ano po sagot?

1:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

0. Aso kong puti
Inutusan ko sandali
Hindi na umuwi
Clue: pwe!
Sagot:Dura?
1. Aso ako ng Puti
Inuutusan ako palagi
Upang maka-loan muli’t muli
Clue: cute po ako at hate ko mga terrorists
Sagot: GMA?
2. Aso kong punggok
Sa trono’y iniluklok
Nang pababain ay naghimutok
Clue: hate po niya mga terrorists at cute siya
Sagot:GMA?
3. Aso kong tabogol
Kadena’y aking pinutol
Upang tumigil sa katatahol
Clue: Err-rafrafraf, hik!
Sagot: Erap?
4. Aso kong itim
Pinabilang ko nang lihim
Trono’y napunta muli sa akin
Clue: kapag bundat na ang linta, nagreresayn nang kusa
Sagot:Garci? Abalos?
5. Aso ako ng punggok
Nang ang tuta ko’y nagpaputok
Nasabon ako mula paa hanggang tuktok
Clue: dog po ako pero parang sa rabbit tenga ko
Sagot: De Venecia?
6. Aso kong panay ang atungal
Sa palasyo nainvite mag-almusal
Pag-uwi may paperbag na busal
Clue: batik-batik po ang aso kong ito, lord
Sagot: Gov Panlilio?
7. Mga aso kong pula
Pinalparan ko na
Panay pa rin ang alma
Clue: Sori, wala pong clue, wala ring ebidensya…
Sagot: Siret!
8. Aso kong astang-hero
Mistulang si fernando poe
Nang pulbusin ang mga haybol sa estero
Clue: Sapatusin po kita pag humingi ka pa ng clue!
Sagot: Bayani Fernando?
9. Aso kong may sayad
Tingin sa sarili niya’y isteytsayd
Kuntodo-accent pagbigkas ng “I lied!”
Klu: klut-klut hair niya
Sagot: Brenda?
10. Mga katahulan kong apatetik
Pinabasa ko nitong aking gimik
Di nangagat panay lang hagikgik
Clue:
Sagot:Siret!

1:53 PM  

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?