Monday, May 12, 2008

Yano takes over as 38th AFP Chief: Philippine Star Headline


Who among them? Si Dong Abay o si Eric Gancio. Sabay sila? Wow, galing naman. Tangina, naalala ko pa ang mga iyan noon. Hindi pa bipolar si Dong. Si Pepe ang front act sa UP Baguio. Parang weird di ba? Na siya yung front act. Asteeg pa noon ang Yano. Noong kinanta nila:
Kumusta na, ayos pa ba
Ang buhay natin, kaya pa ba
Eh kung hinde, paano na
Ewan mo ba, bahala na?

Sigawan ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, Kwayet!!! Seryoso ang kantang iyan. Tayo iyan, di niyo ba alam? Akala natin mirakol ang EDSA, iyun pa rin pala ang buhay natin. Saan na ang APO? Ang Magkaisa na slo-mo? Ito ang kuwento ng EDSA. Ang galing ng Yano. Iyun nga lang, hindi maiwasan ang sobrang pag-iimbibe ng realidad. Nakabalik naman si Dong. So pasilip nga yung Star uli? "Lt. Gen. Alexander Yano will be installed today..." Ay puteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek. Para, mama. Para! Maglakad na lang ako. Puteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek.

Labels: , , ,

4 Comments:

Anonymous volume-addict said...

That song seems to resonate much more as time goes by. So much hope after EDSA has been wasted. It's so hard to lament that fact.

12:09 AM  
Blogger frank cimatu said...

So hard. But I agree with you, Yano shoudl have brought us to that unpromised land

10:30 AM  
Blogger Pasyon, Emmanuel C. said...

is he the reason why they don't accept bald students with grisly beards to the phil stud prog?

12:38 PM  
Blogger frank cimatu said...

I heard.

3:23 PM  

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?