Wednesday, May 27, 2009

Bahay Veyklah

Nyohay Kyubo (Bahay Kubo)

"Valer kuberch
Kahit jutay
Ang julamantraz donchiz
Ay anech-anech

Nyingkamas at nutring
Nyigarilyas at kipay
Nyitaw, nyotaw, zhotani

Nyundol, nyatola
Nyupot sholabasa
At mega join-join pa
Jobanox nyustasa

Nyibuyax, nyomatis
Nyowang at luyax
sa nyaligid ligid
ay fullness ng lingax!"

BOW.

from this blog

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?