Friday, August 29, 2008

Beautiful Tomb

Here's a poem by Pete Lacaba included in Frank magazine which I dedicate to my "contented" classmates


MASAMANG PANAGINIP

Isang masamang panaginip
Ang gumising sa akin, mahal.

Napanaginipan kong ikaw at ako’y
malaon nang patay.

Ang ating libingan
ay maaliwalas na kuwarto

sa ilalim ng lupa, walang
muwebles o anumang adorno,
wala kahit libro.
Sa di ko pa malamang dahilan,
buo pa ang ating katawan.

Nakahiga tayo sa sahig,
naghuhuntahan, Walang

ano-ano, may narinig tayong
mga ingay mula sa ibabaw.
Tilaok ng tandang, huni ng maya,
kaluskos ng walis-tingting sa lupa,
pukpok ng martilyo, sigaw
ng magbabalot o magtataho—

hindi natin matiyak kung ano.

Tumayo tayo para alamin
pero pinigilan mo ako at sinabi mo:
”Tahimik na tayo dito. Bakit
Maghahanap ka pa ng gulo?”

1 Comments:

Blogger Pasyon, Emmanuel C. said...

hay, sa kamatayan lang pala natin tayo makakahanap ng pagkakataong makapag-diskurso.

6:31 AM  

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?