Saturday, July 26, 2008

Richard's SONA

(Ka)ramdam(an) ang Kaunlaran, SONA 2008


Bulsa ko ay ninakawan

ng kamay ng MalacaƱang;

butas-butas, walang laman

ni pambili ng Alaxan

sa sakit ng kalingkingang

dama ng buong katawan.

Mas mabuti pa si Pacman

Bugbog-sarado ang yaman.

-Richard R. Gappi0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?