Thursday, May 15, 2008

Bayani Abadilla

Pumanaw na ang si Bayani "Ka Bay" Abadilla, associate editor ng Pinoy Weekly, manunulat, kritiko at propesor sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Si Ka Bay ay beterano ng First Quarter Storm at matapang na lumaban sa diktadurang Marcos. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula, kuwento, sanaysay at kolum, naging masugid na kritiko ng namamayaning kaaysang panlipunan at tagapagtaguyod ng interes ng inaaping sambayanan si Ka Bay. Sa Funeraria Paz ang burol ng kanyang labi simula ngayong araw

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?