Friday, February 29, 2008

It's not a Question of She Sleeping Soundly but Us Having Nightmares


Tula mula kay National Artist for Literature Bienvenido Lumbera

Bayang Filipinong ayaw nang pagago
Sa mga pakana ng gobyernong Arroyo,
Sa a-beinte-nueve (29) ng buwang Pebrero,
Dumalo sa rally at lalaban tayo.

Sobrang-sobra na ang ating tiisin,
Ang pangungurakot, pagsisinungaling,
Sagad hanggang buto, dapat nang matigil,
Di tayo aatras sa Pangulong Evil

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?