Tuesday, February 21, 2006

Two to Join


Dadaanin

Paanyaya sa lahat na magsumite ng mga kuwentong binubuo ng 100 salita (walang labis, walang kulang, maliban sa pamagat) para sa isang antolohiya ng isandaang kuwentong tig-iisandaang salita.

Kahit ano, basta’t magkuwento! Sandaang salita ang laan sa ‘yo!

Sa ngalan ng pagtitipid sa gitna ng krisis, isang daang salita lamang para sa bawat manunulat. Bawal ang madaldal. Gamitin ang WORD COUNT ng MS-WORD para sa mas siguradong pagbilang ng salita. Pagkasyahin sa 8 1/2 x 11, doble espasyo, maaaring sa Ingles o Filipino. Lakipan ng bio-sketch ng manunulat. Huwag kalimutang isama ang cellphone number, landline, e-mail address o alin man dito. Ito ay bukas sa mga
umuusbong na manunulat ng bansa.


Ipadala ang mga kuwento (dalawang kuwento maximum sa bawat manunulat)kasama ang inyong bio-sketch sa:

pendokleng@yahoo.com
dadaaning_pelikula@yahoo.com

o sa,

Dadaaning Pelikula
DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA
Filipino Department,
4th Floor William Hall,
2401 Taft Avenue, Manila.

Samahan ito ng kopya sa diskette na nasa MS-WORD format, 12pts., font
type: Times New Roman


Huling araw: Kung maaari ay ASAP pero kung gusto ninyo, bago matapos
ang buwan ng Pebrero 2006Panitikang Piling-piling Pelikulang Pilipino

Tulaan si Nora. I-chika si Darna. Uriratin ang Himala. Isama si Val.
Si Val, si Val, lagi na lang si Val, ang walang malay na si Val!

Mga kontribusyon para sa isang antolohiya ng mga sulatin ukol sa/may alyusyon sa pelikulang Pilipino. Maaaring isulat bilang kuwento, tula, sanaysay, kung anu-ano pa basta’t itampok ang pinakamamahal nating pelikulang Pinoy. Ito ay bukas sa mga umuusbong na manunulat ng bansa.

81/2 x 11, doble espasyo, maaaring sa Ingles o Filipino. Lakipan ng bio-sketch ng manunulat. Huwag kalimutang isama ang cellphone number, landline, e-mail address o alin man dito.

Ipadala sa:

pendokleng@yahoo.com
dadaaning_pelikula@yahoo.com

o sa,

Dadaaning Pelikula
DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA
Filipino Department,
4th Floor William Hall,
2401 Taft Avenue, Manila.

Samahan ito ng kopya sa diskette na nasa MS-WORD format, 12pts.,
font: Times New Roman


Huling araw: Kung maaari ay ASAP pero kung gusto ninyo, bago matapos
ang buwan ng Pebrero 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?