Wednesday, August 06, 2008

Isang Liham para sa Mga Manunulat


Nagtuturo ako ng Panitikan at isa sa mga layunin ko ay maipakilala ang mga manunulat sa ating bansa sa aking mga estudyante. Sa isa sa mga klase ko ay nagbigay ako ng asaynment na ilista nila ang 10 manunulat na kilala nila. Dito ko napag-alaman na ang mga pinaglilista nilang mga pangalan ay yaong mga yumao na at halos hindi pa nila maabot ang bilang na sampu. Wala pa ngang libro ang iba. Sa mga teksbuk lang kasi nila napulot ang mga pangalan. Kakaunti pa ang nakalagay doon sa shelf ng Filipiniana section namin.

Alam kong hindi lang eskwelahan namin ang may ganitong sitwasyon. Pero napag-isipisip ko na baka puwede kong masimulan ang proyektong ito sa aking eskwelahan. Dahil Sentenyal namin sa UP, nais kung ilunsad ang proyektong "100 libro, 100 manunulat na Pilipino," para sa mga estudyante ng UP High School sa Iloilo. Ipapakilala kayo ng inyong mga libro sa mga estudyante. Ang isang libro ninyo marahil ang magiging simula ng kanilang pagbasa sa inyo.

Ipadala ang inyong libro sa:

UP High School Iloilo Library
UP High School Iloilo
University of the Philippines Visayas
5000 Iloilo City

Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa akin sa telepono (033)3370550, sa selfon, 09263025100, o sa e-mail, upvswf@yahoo.com.

Aasahan ko ang pagdating ng inyong libro. Maraming salamat.


JOHN E. BARRIOS
Guro, UPHSI

1 Comments:

Anonymous edmar67 said...

Magpapadala ako ng aking poetry book, children's books, at iba pang mga libro na maaaring ipamigay...

antayin na lamang sa LBC.

e:D

3:58 PM  

Post a Comment

<< Home

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Get Free Shots from Snap.com
Since March 2007
Carp Fishing
site statistics
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World or jurisdische veraling duits?